MvO / CO2 prestatieladder niveau 5

Een groen bedrijf is bij uitstek een ambassadeur van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Daarom dragen we met innovatieve ontwikkelingen graag een steentje bij aan het verduurzamen van onze samenleving. Dat doen we bijvoorbeeld met de aanleg van daktuinen: de dakbeplanting neemt fijnstof op, houdt hemelwater langer vast en het groen bindt CO2, het broeikasgas dat verantwoordelijk is voor de versnelde klimaatverandering. Maar ook de grootschalige aanplant van bomen en struiken rond bedrijfspanden en in nieuwbouwwijken is een voorbeeld van duurzaam groen.

Omdat we het belangrijk vinden dat er een minimale belasting is voor mens en milieu, streven we bij al onze activiteiten naar bedrijfsveiligheid, milieuvriendelijkheid en integriteit. Een duurzame afvalverwerking, CO2 reductie en een zuinig gebruik van schaarse middelen door een verstandig inkoopbeleid, maken deel uit van deze bedrijfsfilosofie. Door nauwgezet alle stappen in het werkproces te controleren, kunnen we een hoge kwaliteit waarborgen. Ook beschikt Groenservice Noord over het certificaat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Groenservice Noord heeft in het kader van de CO2 prestatieladder trede 5, een energie management plan opgesteld. In dit plan worden initiatieven genomen om het elektriciteit- en brandstofverbruik bij uitvoering van haar diensten en projecten te beperken en de CO2 uitstoot te reduceren ten gunste van onze leef- en werkomgeving. Groenservice Noord is al vanaf 2015 actief met de CO2 prestatieladder en sinds het voorjaar van 2018 in het bezit van het CO2-bewust Certificaat Niveau 5. Ons energie management plan kunt u hieronder bekijken:


EMP Groenservice Noord 2018 EMP Groenservice Noord 2019 EMP Groenservice 2020

2018
2019
2020

Alles wat wij doen is op en top mensenwerk. Mensen zijn de kracht van ons bedrijf. Wij investeren dan ook in de kwaliteit van onze medewerkers. Door een uitdagende werkomgeving te bieden, die past bij hun persoonlijke mogelijkheden en ambities. Door goede scholing- en loopbaanmogelijkheden. Maar ook door een veilige en gezonde werkplek. Verder willen we graag dat ons personeelsbestand een afspiegeling is van de samenleving. Daarom worden ook mensen met een bepaalde afstand tot de arbeidsmarkt ingezet. Dat doen we in overleg met gemeenten en Sociale Werkvoorzieningen.

Scope:
Dominantie analyse
Ketenanalyse

Participatie:
Participatie werkgroep

 

De halfjaarlijkse resultaten en emissieverantwoording kunt u lezen via de onderstaande link:
CO2 1e half jaar 2018
CO2 1e half jaar 2019
CO2 1e half jaar 2020


Het laatste nieuws over MvO / CO2 prestatieladder kunt u lezen via de onderstaande link:
Nieuws MvO / CO2 prestatieladder


Wilt u meer informatie over de CO2-prestatieladder dit is te vinden op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (www.skao.nl).
of via de link: Gecertificeerde organisaties

www.skao.nl

 


Investeringen MVO en CO2 prestatieladder
De doelstellingen op het vlak van MVO en CO2 prestatieladder hebben al geleid tot steeds meer inzetten van elektrisch gereedschap binnen Groenservice Noord en zusterorganisatie Frisia Bergum. Een vervolgstap is het binnen de bedrijfsvoering implementeren van 100% elektrische voertuigen. Zij worden in eerste instantie ingezet op de terreinen van onze grote klanten betreffende tuin- en terreinonderhoud. Op basis van deze ervaringen wordt inzet verder uitgebreid.

Elektrisch rijden
Elektrisch rijden