• Jeverweg 10 - 9723 JE - Groningen
  • 050 - 549 83 39
050 - 549 83 39
Leefbaarheid

Leefbaarheid

Leefbaarheid

Er zijn een heleboel factoren die bepalen hoe mensen hun leefomgeving waarderen. En dan gaat het onder andere om de aanwezigheid van voorzieningen (zoals winkels, scholen, openbare verlichting, groen, openbaar vervoer), veiligheid, kwaliteit van de omgeving (luchtkwaliteit, geluidsoverlast, leegstand, conditie van parken en straten) en sociale kenmerken, waaronder de contacten en de sfeer in de buurt. Maar wat voor de één belangrijk is, bijvoorbeeld sociale contacten met buurtbewoners, is voor een ander soms minder relevant. Levensfase en inkomen spelen hierbij een belangrijke rol.

Bij die verschillende belevingen is er één bindende factor: de impact van groen op de leefbaarheid van de omgeving. Onderzoek leert dat mensen die in een groene omgeving wonen zich gezonder voelen. Er blijkt een sterke relatie te zijn tussen de afname van bepaalde klachten (waaronder depressie en astma) en groen. Uitzicht op natuur of verblijf in de natuur heeft positieve invloed op onder andere stemming en concentratie. Groen werkt als een magneet: het nodigt uit naar buiten te gaan en een praatje te maken met buurbewoners. Ook voor kinderen is een groene woon- en speelomgeving erg belangrijk. Het heeft een positieve invloed op bijvoorbeeld de motorische ontwikkeling, het speelgedrag (creatiever en gevarieerder) en de prestaties.

De dienstverlening van Groenservice Noord is dan ook in toenemende mate gericht op kennisoverdracht over deze aspecten. Waar voorheen de overheden en semioverheden ons vroegen de aanleg voor rekening te nemen, worden we nu eveneens gevraagd voor het uitvoeren van onderzoek en het opstellen van plannen.

Factsheets

Leefbaarheid

Groen en Algemeen

Groen heeft meer positieve effecten op onze leefomgeving dan op gezondheid en welbevinden alleen. Groen kan ook een goede rol vervullen voor de waterhuishouding en biodiversiteit in de bebouwde omgeving. En het kan helpen de effecten van geluidsoverlast te beperken. Voorts kan groen een positief effect hebben op de vastgoedwaarde van woningen en kantoren. Dit document biedt meer inzicht in de algemene voordelen van groen en is daarmee een aanvulling op de factsheets die specifiek ingaan op de meerwaarde van groen in relatie tot gezondheid en welbevinden bij Wonen, Werken, Leren en Herstellen.

Klik hier voor het factsheet
Leefbaarheid

Groen en Herstellen

Groen in en rondom verzorgingshuizen, ziekenhuizen en overige klinieken is goed voor het klimaat binnen en buiten de instelling en heeft een positief effect op het herstellend vermogen en de gemoedstoestand van patiënten, en het algehele welbevinden van patiënten, medewerkers en bezoekers. Dit document biedt meer inzicht in de voordelen van groen in relatie tot herstellen en welbevinden, inclusief verwijzingen naar de wetenschappelijke onderbouwing. Het document sluit af met tips die helpen om groen succesvol en volwaardig toe te passen.

Klik hier voor het factsheet
Leefbaarheid

Groen en Leren

Groen in en rondom scholen, kinderdagverblijven en op campussen is goed voor het klimaat binnen en buiten de onderwijsinstelling. Het heeft een positief effect op de gezondheid en het algehele welbevinden van leerlingen, studenten en personeelsleden. Het verbetert het concentratievermogen en de prestaties van leerlingen en het verbetert het sociale klimaat. Dit document biedt meer inzicht in de voordelen van groen in relatie tot leren en welbevinden, inclusief verwijzingen naar de wetenschappelijke onderbouwing. Het document sluit af met tips die helpen om groen succesvol en volwaardig toe te passen.

Klik hier voor het factsheet
Leefbaarheid
100%
min
56%

Groen en Werken

Groen in en rondom kantoren en andere werkplekken is goed voor het klimaat in en buiten het kantoor en heeft een positief effect op de gezondheid en het algehele welbevinden van medewerkers en bezoekers. Het draagt bij aan concentratie, stressreductie en hogere arbeidsproductiviteit van medewerkers.
Dit document biedt meer inzicht in de voordelen van groen in relatie tot werken en welbevinden, inclusief verwijzingen naar de wetenschappelijke onderbouwing. Het document sluit af met tips die helpen om groen succesvol en volwaardig toe te passen.

Klik hier voor het factsheet
Leefbaarheid

Groen en Wonen

Groen in en rondom woonhuizen en appartementen is goed voor het (leef)klimaat binnen en buiten de woning. Het heeft een positief effect op de gezondheid en het algehele welbevinden van bewoners en bezoekers en verhoogt de waarde van het vastgoed. Dit document biedt meer inzicht in de voordelen van groen in relatie tot wonen en welbevinden, inclusief verwijzingen naar de wetenschappelijke onderbouwing. Het document sluit af met tips die helpen om groen succesvol en volwaardig toe te passen.

Klik hier voor het factsheet