• Jeverweg 10 - 9723 JE - Groningen
  • 050 - 549 83 39
050 - 549 83 39
Wegbeplanting en landschappelijk groen

Wegbeplanting en landschappelijk groen

Groenservice Noord is onder meer actief op het gebied van groenaanleg van landschappen en bosaanplant alsmede groenaanleg langs wegen en waterlopen. We zijn thuis op het gebied van natuurbouw, waarbij we ons niet beperken tot alleen de aanleg van landschappelijke beplantingen maar ook ervaring en capaciteit hebben met betrekking tot het aanleggen van rietoevers, walbeschoeiingen en afrasteringen.

Vele provinciale- en gemeentelijke wegen zijn door Groenservice Noord met groen aangekleed. Een grote verscheidenheid aan bomen, bosplantsoen en gemeentelijk plantsoen is hierbij verwerkt. Naast deze wegbeplantingen heeft Groenservice Noord de kennis in huis met betrekking tot het adviseren en aanleggen van landschappelijke beplantingen. Hierbij wordt ingespeeld op de landschappelijke historie en waarden van het gebied waar nieuwe beplantingen worden aangelegd.