• Jeverweg 10 - 9723 JE - Groningen
  • 050 - 549 83 39
050 - 549 83 39
Onkruidbestrijding verhardingen

Onkruidbestrijding verhardingen

Traditionele oplossingen op het gebied van onkruidbehandeling op verhardingen maken plaats voor de milieuvriendelijke toepassingen. Groenservice Noord beschikt over een uitgebreid machinepark voor het duurzaam bestrijden van onkruid op verhardingen door middel van:

  • Vegen van verhardingen
  • Mechanisch onkruidvrij maken d.m.v. borstelen
  • Thermisch d.m.v. hete lucht
  • Thermisch d.m.v. heet water
Onkruidbestrijding verhardingen

Borstelen

Onkruidbestrijding verhardingen

Hete lucht

Onkruidbestrijding verhardingen

Heet water