• Jeverweg 10 - 9723 JE - Groningen
  • 050 - 549 83 39
050 - 549 83 39
Onkruidbestrijding halfverhardingen

Onkruidbestrijding halfverhardingen

Onkruidbestrijding halfverhardingen

Groenservice Noord is in het bezit van de Avril Stabnet 90. Met deze machine kunnen wij de halfverharding mechanisch schoffelen. De schoffels van deze machine werken het onkruid los op een diepte van max. 1 cm, hiermee blijft het pad zijn stabiliteit behouden en wordt voorkomen dat er een kiembed ontstaat voor onkruiden. Het onkruid komt boven op het pad te liggen en het zand dat nog aan de wortels zit wordt losgeslagen door de klepels die in 2 rijen achter de schoffels hangen. Tot slot zorgt het sleepnet ervoor dat de schone wortels bovenop het pad blijven zodat deze verdrogen.