Wat Buro Buitenzorg haar klanten biedt

Brainstormen, presenteren, workshops verzorgen en bijdragen aan concrete planvorming, dat is wat Buro Buitenzorg haar klanten biedt.

Aandachtsgebieden zijn o.a. biodiversiteit in steden, watertoets en waterretentie, psychologie en ruimtegebruik (zoals pleinen), inrichting in relatie tot lange termijn beheerskosten, (stad)ecologie, het effect van "groen” op waardeontwikkeling vastgoed en herontwikkeling bedrijventerreinen.

De expertise voor de buitenruimte, betreft een mix van terreininrichting, gebiedsontwikkeling, beheer, kostenbeheersing en integrale aanpak. De specialisten buitenruimte dragen zorg voor ontwerp buitenruimte en landschapsinrichting om te komen tot een optimale beleefruimte en kostenverlaging. Projectontwikkeling en terreinbeheer kan vanuit een doordachte ontwerpvisie leiden tot effectief planmatig beheer, waarbij het bestekken schrijven onderdeel van de aanpak kan zijn. Door een doordacht beheer buitenruimte is het mogelijk opdrachtgevers optimaal te ontzorgen.

Buro Buitenzorg doet dit o.a. voor: gemeenten, waterschappen, woningcorporaties en bedrijven. Meer informatie? Neem contact op.