De beleefruimte

Buitenzorg = Beleefruimte

(Openbare) ruimte staat voor de buitenomgeving waarin mensen dagelijks in meer of mindere mate verkeren.
 
Het gebruik, de beleving en de technische staat is sterk afhankelijk van de zorg die de eigenaar van de buitenruimte er aan wil besteden. Daarbij zijn de kosten voor aanleg en beheer in hoge mate bepalend.

In de hedendaagse praktijk nemen deze kosten in de tijd toe terwijl de kwaliteit van de buitenruimte afneemt.

Buitenzorg neemt echter de volle verantwoordelijkheid voor Beleefruimte. Vanuit een integrale aanpak van ontwerp en inrichting tot langdurig beheer in één hand wordt een constant hoge kwaliteit van de (openbare) ruimte gegarandeerd tegen afnemende beheerkosten in de tijd. Kwaliteit die tot uitdrukking komt in een permanent hoogwaardige gebruiksfunctionaliteit en een hoogwaardige technische functionaliteit.

Bij Beleefruimte draagt Buitenzorg de constante verantwoordelijkheid voor een hoge belevingswaarde, kostenefficiënt beheer, zorg voor het milieu bij de inzet van mensenkracht, materieel en materiaal en volledige beantwoording aan de gebruikswensen van de opdrachtgever.

Beleefruimte
ontzorgt, Buitenzorg realiseert en beheert!