Bomenwacht

In verband met de vervanging van gasleidingen in de stad Groningen vinden er graafwerkzaamheden plaats die een risico opleveren voor de aanwezige bomen. Wij zien erop toe dat het welzijn van de bomen geborgd is door de aanwezigheid van een bomenwacht. Door deze dienstverlening beperken wij de schade aan bijvoorbeeld het wortelstelsel, zodat de bomen duurzaam behouden kunnen blijven en extra onkosten vermeden worden.

Bomenwacht

Bomenwacht